?

Log in

easyminded [entries|friends|calendar]
Roos

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[ Sunday on the 2nd ♥]
Ik leef nog wel (:
Je kunt me vinden op livejournal als moonindigo
read (7) comment

[ Saturday on the 6th ♥]
ik ben weg hier, van lj.

[ Wednesday on the 13th ♥]
Image hosted by Photobucket.com
read (5) comment

[ Saturday on the 9th ♥]

Ja ik hou van promotie 8)
read (7) comment

[ Sunday on the 5th ♥]
Image hosted by Photobucket.com

Dit is mijn LJ,
die vaak niet interessant is,
waar ik mijn gedachten neer kalk,
die soms helemaal nergens op slaan,

Maar ik vind het leuk als je me add,
Laat het even weten en ik add je terug..

Friends only is alleen omdat ik controle wil hebben,
over wie het allemaal leest,
& ik bijt niet
hoor =O
read (93) comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]